Dnes je štvrtok | 18. júl 2019 | čas: 17:05 | Dnes má meniny Kamila, Zajtra Dušana

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Učitelia

 

Vedenie školy

Mgr. Dagmar Šipošová  poverená vedením školy
Mgr. Eva POLÁKOVÁ zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
Ing. Eva IVANČOVÁ zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

 

Predmetové komisie         

Mgr. Eva Poláková vedúca  PK všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing. Vladimír GOLIAN vedúci PK cudzích jazykov
Ing. Liana PÍROVÁ vedúca PK odborných praktických predmetov
Ing. Ivona DRENČÁKOVÁ vedúca PK odborných teoretických predmetov
   

 

Pedagógovia

 

RNDr.

Badáňová

Darina

PVP

darina.badanova@polarka.sk 

tr. uč. IV. B, vých. poradca

Ing.

Dorčák

Ladislav

PVP, TOV

ladislav.dorcak@polarka.sk 

 

Ing.

Drenčáková

Ivona

TOV

ivona.drencakova@polarka.sk 

tr. uč. III. B

Ing.

Gallová

Anna

POV, TOV

anna.gallova@polarka.sk 

tr. uč. II. B 

Ing.

Géciová

Soňa

POV

sona.geciova@polarka.sk

tr. uč. II. A 

Ing.

Golian

Vladimír

CUJ

vladimir.golian@polarka.sk

 

Mgr.

Gregová

Eva

POV, SVP

eva.gregova@polarka.sk

 tr. uč. I. B

PaedDr.

Ivan

Peter

TOV, SVP

peter.ivan@polarka.sk
 

 

Ing.

Kolivošková

Viera

CUJ

viera.kolivoskova@polarka.sk 

koordinátor SOČ

PhDr.

Kračúnová

Mária

SVP, SJL

maria.kracunova@polarka.sk 

Mgr.

Kurinciová

Zuzana

CUJ

zuzana.kurinciova@polarka.sk

 

Ing.

Pírová

Liana

POV

liana.pirova@polarka.sk

tr. uč. III. A,

Mgr.

Poláková

Eva

CUJ

eva.polakova@polarka.sk

 

Mgr.

Potoma

Michal

POV

michal.potoma@polarka.sk

tr. uč. IV. B 

Ing.

Procenko

Valerij

POV

valerij.procenko@polarka.sk 

 

Mgr.

Sermešová

Marta

SVP

marta.sermesova@polarka.sk

 

Mgr.

Šipošová

Dagmar

SVP

dagmar.siposova@polarka.sk

tr. uč. I. A, koordinátor PVDZ, EV, poverená vedením školy

Ing.

Šipošová

Dana

POV

dana.siposova@polarka.sk

 

Ing.

Ungerová

Ivana

TOV

ivana.ungerova@polarka.sk

tr. uč. III. A

Ing.

Velčeková

Mária

CUJ

maria.velcekova@polarka.sk