Dnes je piatok | 24. máj 2019 | čas: 02:49 | Dnes má meniny Ela, Zajtra Urban

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Učitelia

<p style="margin-bottom: 0cm;">
 <strong>Pedagógovia</strong></p>
<p>
 &nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
 <tbody>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="80">
    <p>
     RNDr.</p>
   </td>
   <td width="130">
    <p>
     Badáňová</p>
   </td>
   <td width="80">
    <p>
     Darina</p>
   </td>
   <td width="110">
    <p>
     PVP</p>
   </td>
   <td width="250">
    darina.badanova@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     tr. uč. IV. B, vých. poradca</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Dorčák</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Ladislav</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     PVP, TOV</p>
   </td>
   <td width="235">
    ladislav.dorcak@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Drenčáková</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Ivona</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     TOV</p>
   </td>
   <td width="235">
    ivona.drencakova@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     tr. uč. III. B</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Gajdošová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Andrea</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     SVP</p>
   </td>
   <td width="235">
    andrea.gajdosova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p style="text-align: left;">
     tr. uč. III. A, vedenie šk. kroniky</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Gallová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Anna</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV, TOV</p>
   </td>
   <td width="235">
    anna.gallova@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     tr. uč. II. B&nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Géciová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Soňa</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV</p>
   </td>
   <td width="235">
    sona.geciova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     tr. uč. II. A&nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Golian</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Vladimír</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    vladimir.golian@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Gregová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Eva</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV, SVP</p>
   </td>
   <td width="235">
    eva.gregova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;tr. uč. I. B</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     PaedDr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Ivan</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Peter</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     TOV, SVP</p>
   </td>
   <td width="235">
    peter.ivan@polarka.sk<br />
    <span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;riaditeľ školy</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Kolivošková</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Viera</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    viera.kolivoskova@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     koordinátor SOČ</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Kovalíková</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Erika</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     SVP, CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    erika.kovalikova@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Kurinciová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Zuzana</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    zuzana.kurinciova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Pírová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Liana</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV</p>
   </td>
   <td width="235">
    liana.pirova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p style="text-align: left;">
     tr. uč. III. A,</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Poláková</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Eva</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    eva.polakova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Potoma</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Michal</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV</p>
   </td>
   <td width="235">
    michal.potoma@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     tr. uč. IV. B&nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Procenko</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Valerij</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV</p>
   </td>
   <td width="235">
    valerij.procenko@polarka.sk<span style="display: none;">&nbsp;</span></td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Sermešová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Marta</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     SVP</p>
   </td>
   <td width="235">
    marta.sermesova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Mgr.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Šipošová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Dagmar</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     SVP</p>
   </td>
   <td width="235">
    dagmar.siposova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p style="text-align: left;">
     tr. uč. I. A, koordinátor PVDZ, EV</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Šipošová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Dana</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     POV</p>
   </td>
   <td width="235">
    dana.siposova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Ungerová</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Ivana</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     TOV</p>
   </td>
   <td width="235">
    ivana.ungerova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
  <tr valign="bottom">
   <td height="8" width="65">
    <p>
     Ing.</p>
   </td>
   <td width="113">
    <p>
     Velčeková</p>
   </td>
   <td width="66">
    <p>
     Mária</p>
   </td>
   <td width="94">
    <p>
     CUJ</p>
   </td>
   <td width="235">
    maria.velcekova@polarka.sk</td>
   <td width="235">
    <p>
     &nbsp;</p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>
 &nbsp;</p>