Dnes je streda | 20. september 2017 | čas: 22:04 | Dnes má meniny Luboslav(a), Zajtra Matúš

Obchodná akadémia Polárna 1, KošiceSGS ISO 9001

študijný odbor obchodná akadémia

6317 M obchodná akadémia

 

Základné údaje o štúdiu:

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná

Podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, Monitor 9

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška

 

Profilové predmety:

- slovenský jazyk a cudzí jazyk ( možnosť voliť anglický, nemecký, ruský)

- jazyková odborná príprava,

- podniková ekonomika,

- účtovníctvo,

- administratíva a korešpondencia,

- ekonomické cvičenia,

- technológie spracovania údajov a iné.

 

Od 2. ročníka si žiaci môžu vyberať z ponuky voliteľných predmetov - cvičná firma, podniková agenda, manažment, marketing, daňová sústava a iné.

 

Odborná prax v podnikoch a organizáciách rôzneho zamerania sa realizuje v 3. a 4. ročníku štúdia.

Absolventi získavajú certifikát spoločnosti Kros pre ekonomický softvér Omega.

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

- vykonáva činnosti v oblasti marketingu a manažmentu podniku, mzdovej agendy a personalistiky, vo vedení podnikovej agendy a účtovníctva,

- uplatní sa v oblasti administratívnej práce v úradoch miestnej samosprávy, v organizáciách štátnej a verejnej správy,

- samostatná podnikateľská činnosť.

 

Možnosti ďalšieho štúdia:

- študijné odbory na vysokých školách so zameraním na manažment, ekonomiku podniku, cestovný ruch, verejnú správu a iné.