Dnes je utorok | 26. január 2021 | čas: 10:43 | Dnes má meniny Tamara, Zajtra Bohuš

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Školský vzdelávací program Obchodnej akadémie je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), pričom pre každý študijný odbor je uplatňovaný samostatný školský vzdelávací program. Pri tvorbe a inováciách školského vzdelávacieho programu vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I  - pre študijné odbory 6317 M obchodná akadémia a 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - a zo štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny študijných odborov 76 Učiteľstvo.

Úplný školský vzdelávací program pre všetky študijné odbory je k dispozícii na riaditeľstve školy.