Dnes je pondelok | 17. december 2018 | čas: 19:09 | Dnes má meniny Kornélia, Zajtra Sláva, Slávka

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Školská psychologička: Mgr. Lucia Šimková

poskytuje:
• poradenské konzultácie pri problémoch v učení ( ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácii, špecifické poruchy učenia a pod. )
• psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života ( problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania
• profesijné poradenstvo- voľba ďalšieho štúdia
• poradenstvo pri riešení rizikového správania
• psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

Konzultačné hodiny: pondelok od 8:00 do 15:00, streda od 8:00 do 15:00

Kontakt: lucia.simkova@polarka.sk