Dnes je piatok | 19. júl 2019 | čas: 14:15 | Dnes má meniny Dušana, Zajtra Ilja, Eliáš

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Riaditeľské voľno - 29.10.2018

» 26.10.2018

V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  Vám týmto oznamujeme, že z prevádzkovo - organizačných dôvodov poskytujeme riaditeľské voľno žiakom dňa 29. 10. 2018.
PaedDr. Peter Ivan
riaditeľ školy