Dnes je štvrtok | 13. december 2018 | čas: 06:56 | Dnes má meniny Lucia, Zajtra Branislava, Bronislava

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Riaditeľské voľno pre prvý a druhý ročník

» 09.05.2018

V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  Vám týmto oznamujeme, že z organizačných dôvodov - konanie prijímacích pohovorov poskytujeme riaditeľské voľno žiakom prvého a druhého ročníka dňa 14. 05. 2018 a dňa 17. 05. 2018.

PaedDr. Peter Ivan
riaditeľ školy