Dnes je piatok | 24. máj 2019 | čas: 02:51 | Dnes má meniny Ela, Zajtra Urban

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Riaditeľské voľno - 16.05.2019

» 15.05.2019

V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  Vám týmto oznamujeme, že z organizačných dôvodov poskytujeme riaditeľské voľno žiakom dňa 16. 05. 2019 – praktické maturitné skúšky a prijímacie konanie.

PaedDr. Peter Ivan
riaditeľ školy